1. Informace o Kupujícím a Prodávajícím

Kupující se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Provozovatelem internetových stránek pavelkuchar.cz je Pavel Kuchař, se sídlem Únětice 5, 33601 Blovice, Česká Republika, IČ: 63540401,  v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

 
 

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

 
 

3. Ochrana Autorských Práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu, jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv, za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

 
 

4. Objednávka, Nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

 
 

5. Zrušení Objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

 
 

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. V případě koupě produktů funnels.wiki lze platit pouze kartou nebo převodem. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další potvrzující stránku.. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

 • 7 Denní zkušební členství za 1 Kč s navazující pravidelnou 30 denní platbou
  V případě, že předmětem koupě je jakýkoli trénink v 7 denním zkušebním členstvím za 1 Kč, s navazující opakovanou 30 denní platbou, a pokud uživatel do 7 dnů své členství nezruší, následuje automatické prodloužení členství s opakovanou platbou každých 30 dnů, po dobu 12 následujících měsíců, k jehož uhrazení používá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuing payments). Vyplněním prodejního formuláře s výběrem členství a poté doplnění údajů o platební kartě, se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství v tréninku (maximálně však 1000kč měsíčně) po celou dobu trvání členství (tj. 12 měsíců od registrace). Vyplněním prodejního formuláře, kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně stanovené výši) byl každých 30 dní (počínaje od data objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství.
 • Koupě tréninků a produktů za jednorázovou platbu
  V případě že předmětem zájmu je jakýkoli trénink čijiný produkt s jednorázovou platbou, pokud uživatel do 14 dnů od objednávky nezaplatí platbu,  dojde ke stornování objednávky.  Kupující se zavazuje zaplatit jednorázový poplatek ve výši zřetelně uvedené při objednávce. Díky teto platbě kupující získává přístup do dotyčného tréninku nebo k dotyčnému produktu.
 • Upozornění na automatickou platbu
  V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.
 • Ukončení členství v tréninku a zrušení automatické platby
  Členství v tréninku může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@funnels.wiki. Ukončením členství v tréninku je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v tréninku se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v tréninku přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen. Ukončení pravidelné platby skončí v případě úspěšného potvrzení, které zašleme klientovi na email.
 
 

7. Garance Vrácení Peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@funnels.wiki nebo pavkuch@gmail.com  s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu nebo tréninku. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@funnels.wiki. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

 
 

8. Doručení produktu / zpřístupnění účtu

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. Na email uvedený při objednávce přijdou po zaplacení přístupové údaje do členské sekce tréninku k přístupným lekcím, které má Kupující zaplaceny.

 
 

9. Reklamace – Nedoručení produktu / Nezpřístupnění účtu

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@funnels.wiki

 

10. Ochrana Osobních Údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

 
 

11. Právní Příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České Republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České Republice.

 
 

12. Kontaktní Údaje

Pavel Kuchař

Email osobní: pavel@pavelkuchar.cz

Telefon: +420 605251271