Disclaimer - Zřeknutí se zodpovědosti

Pavel Kuchař je podnikatel zabývající se tvorbou webových stránek a cest, který pomáhá stávajícím i budoucím podnikatelům prodávat jejich produkty a služby online. Neříkáme ani netvrdíme, že používáním uvedených návodů nebo metod vyděláte peníze nebo se vám vaše vložené peníze vrátí. Zobrazené reference jsou skutečné zkušenosti platících uživatelů našich služeb. Výsledky jejich podnikání nejsou typické a vaše obchodní zkušenosti se budou lišit v závislosti na úsilí a vzdělání zaměstnanců a managementu vaší firmy, obchodním modelu, který je implementován, a tržních silách, které nikdo nemůže ovlivnit.

Produkty, které si prostřednictvím těchto stránek a našich projektů, můžete zakoupit, jsou produkty naše nebo produkty třetích stran.  

Pokud jsou u produktů reference, jedná se o prohlášení našich zákazníků nebo zákazníků, kteří mají zkušenosti s uvedenými produkty. 

Účinky a působení  některých produktů (jako jsou produkty značek zence) jsou opřeny o dlouholeté výzkumy a jejich působení a lidský organismus nemusí být ve 100% případů stejné. Může se stát, že ne všechny produkty mohou působit stejné výsledky u všech uživatelů. Za možné neúčinkování neneseme zodpovědnost. 

Produkty zence moods jsou produkty, které obsahují esenciální oleje. Za případné zdravotní problémy spojené s užíváním těchto produktů neneseme žádnou zodpovědnost. Při takových problémech doporučujeme okamžitě jejich užívání přerušit. 

Pokud se jedná o produkty digitální (tréninky, pdf, videa, ebooky a další), jsou vytvořeny podle našich zkušeností a podle odborníků v marketingu, převážně z USA. Tyto prvky naprosto spolehlivě fungují a pokud budou nastaveny správně k vlastnímu produktu, dokáží udělat velmi zajímavé výsledky. Vše ale podléhá znalosti, možnostem a zkušenostem konkrétního podnikatele či osoby, která tyto prvky zařazuje do svého byznysu. Díky tomu mohou být výsledky různé. Výsledky, které jsou uváděny jsou netypické a nezaručujeme, že pomocí těchto produktů dosáhnete stejných výsledků.