Díky tomuto nástroji jsme se stali nejúspěšnějším týmem na světě

i přes to, že pandemie postihla náš byznys snad nejvíc ze všech.

Upozornění: Tyto výsledky nejsou standardní.  Zařazení této techniky do vašeho obchodu nestačí k tomu, abyste získali stejné výsledky. Vaše výsledky budou ovlivněny vaším nasazením, vašimi znalostmi a dovednostmi, vaší ochotou se učit, vaším týmem a vaším obchodním modelem. Neručíme za vaše výsledky. Není zaručeno, že všichni budou mít stejné výsledky.